"Nejsou-li tvé snímky dobré, nebyl jsi dost blízko" (Robert Capa).

Fotograf & kameraman

Ti, kdo mohli využít služeb Aleše Tomčíka potvrdí, že je talentovaným fotografem a kameramanem. Při práci využívá všech svých znalostí ze studií v oblasti fotografické a filmové tvorby i z bohaté a dlouholeté praxe. Spolupráce s ním je jízdou na špici moderní fotografie a natáčení. Je držitelem osvědčení o provozování fotografické činnosti a Živnostenského listu v oboru fotografické práce. Fotografuje a natáčí po celé České Republice, mezi hlavní místa však patří Královéhradecko, Pardubicko, Liberecko, Středočeský kraj a Praha.

Poslední práce

Zde se můžete seznámit s mými aktuálními projekty. Vlevo je poslední fotografická práce, vpravo jsou výsledky nedávného natáčení. Ostatní fotografie je možné prohlížet ve fotogalerii, videa pak ve videogalerii. Přístup ke galeriím naleznete na této stránce výše anebo v hlavním menu nahoře. Některé fotografované události naleznete také v blogu (například svatební příběhy, které obrazem mapují průběh celého svatebního dne). O některé své zkušenosti a postupy se dělím v sekcích foto blogu a video blogu. Protože některé fotografie byly již spatřeny v různých zákoutích internetu, rád bych upozornil, že všechny zde použité texty, fotografie a jejich názvy jsou originálními autorskými díly a podléhají autorskému zákonu. Kteroukoliv fotografii je však možné zakoupit v dohodnuté velikosti a rozlišení.
26
Srp

Svatební den Eva & Josef

Do Mladých Buků to není z Nové Paky daleko a tamní Grund golf resort je místo, které jsem nenavštívil poprvé.

18
Srp

Svatební den Šárka & Jan - video

Romantické prostory zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou a hokejová svatba? Sledujte s námi...


Jak může probíhat naše spolupráce

Moje nabídka fotografování a natáčení je poměrně široká, tím hlavním však pro mě zůstává reportáž ze svatebního dne. Ke každé zakázce se snažím přistupovat individuálně. Určující je společná dohoda na podobě spolupráce a především spokojenost zákazníka či zadavatele. V některých případech je uzavírána písemná smlouva.

Preferuji osobní setkání, na kterém se společně se zadavatelem či objednatelem (se snoubenci) domluvím na podrobnostech ohledně fotografování nebo natáčení - kupříkladu svatebního dne. Společně se zamyslíme nad základním konceptem celého budoucího programu (například průběh svatebního dne) a stanovíme si základní cíle, které budou vycházet především z přání zákazníka (např. novomanželů). Stanovení takovéhoto konceptu je nutné téměř ve všech variantách fotografování a natáčení, ať už jde o sport, reportáž, technickou fotografii, práci v ateliéru nebo natáčení reklamního spotu. Pokud však není možné osobní setkání, probíhá nejčastěji doladění detailů spolupráce cestou elektronické komunikace, prostřednictvím e-mailu, anebo telefonicky. I to je v mnoha případech dostačující, zvláště je-li taková komunikace vedena s dostatečným časovým předstihem.

Komunikace je základem společného úspěchu. Jen tak je možné připravit se na nejrůznější situace, které mohou během fotografování nastat. Čím více informací jako fotograf a kameraman získám od zadavatele či zákazníka, tím lepší a kvalitnější bývají výsledky. Stejně tak zákazník musí vědět předem, co bude fotografování a zvláště natáčení obnášet, kolik času si vyžádá, jakou spolupráci. Nebojte se zeptat! Nebojte se předem projevit svá přání! Určitě se nevyplatí spoléhat na známé přísloví: "Buď připraven na nejhorší, vždycky můžeš být jen příjemně překvapen".

Samostatnou kapitolou je pak odborná připravenost profesionála. Dosažené vzdělání v oboru a permanentní úsilí ve zdokonalování se by mělo být samozřejmostí, stejně jakož i "držení kroku" s technickou vyspělostí pracovních nástrojů, které jsou dnes k dispozici.

Editace aneb post-processing je neméně důležitou částí procesu vedoucího k dosažení spokojenosti zadavatele či zákazníka a nutně vyžaduje předchozí konsensus mezi ním a fotografem či kameramanem. Tak či onak upravený snímek se jednomu líbí, druhému nikoliv, video považované někým za originální, je jiným člověkem vnímáno jako kýčovité, takže i v této oblasti je třeba předem vyjevit, co se je vámi očekáváno a co je mnou zvládnutelné. Svědčí o tom právě tyto stránky. Platí však každopádně, že úpravy jsou nutné a vyžadují čas, a je známo, že "méně bývá mnohdy více".

Období úprav u středně velké zakázky ve fotografickém zadání (například celodenní focení svatebního dne) se pohybuje v rozmezí asi od sedmi do deseti dní. Video je upravováno zpravidla dvojnásobně delší dobu. Základní úpravy musí být provedeny téměř na každé fotografii (vyvážení bílé, třeba jen mírný ořez, doostření, odstranění nežádoucích objektů, retuš), ale video je nutné sestříhat, doplnit hudbou či jiným zvukem, na vhodných místech přechody, prolínačkami a efekty. Pro DVD nebo Blu-ray disk je nutné vytvořit grafické menu, video oživit přidáním fotografií z dětství atd... Buďte prosím trpěliví!

Náhledy fotografií v nízkém rozlišení jsou poslány zákazníkovi či zadavateli ke schválení. Videoklip je nahrán na server a odkaz na něj poslán zákazníkovi či zadavateli. Teprve po odsouhlasení kvality jsou média s fotografiemi či filmem dohodnutým způsobem předány oproti finančnímu obnosu (osobně nebo na dobírku Českou poštou). Finanční kalkulaci je možné provést na základě ceníků vystavených na tomto webu, a protože neobsahují žádné skryté položky a poplatky, s přehledem může každý dojít k finální částce, která je odměnou za vykonanou práci a může ji zpětně ověřit v příslušném ceníku.

Všechna média jsou u mne, jako zhotovitele, archivována. Je tedy možné kdykoliv v budoucnu v případě ztráty nebo zničení média požádat o dodání kopie. Nemusíte se tedy zase až tak o svá data bát!